Együtteseink

A Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló Szakgimnáziumban a diákok egyéni hangszeres tanításán kívül fontos szerepet kap az együttesek munkájában való részvétel is. Jelen pillanatban négy formáció működik az intézmény falain belül: egy vegyeskar, valamint szimfonikus-, fúvós- és kamarazenekar. A beosztások készítése során gondot fordítunk arra, hogy minden növendék a lehető legtöbb együttesben próbálhassa ki magát képzésének időtartama alatt.

Az iskola és elődintézményei életében mindig jelen voltak a közös muzsikálás különböző formái, de a próbák tanrendbe foglalása, mindenki számára hozzáférhetővé tétele Szabó Tibor igazgató úr nevéhez köthető. Vezetése alatt, a nyolcvanas évek elejétől kezdve a szimfonikus zenekar állandó és megbecsült szereplőjévé vált Budapest zenei életének. Az együttes műsorának két fő pillérét az oratorikus- és versenyművek alkotják, ahol a szólistákat mindig az adott tanév versenygyőztes diákjai közül választják. A koncertek műsorát tévé-, rádiófelvételek is őrzik, valamint lemezei is készültek a zenekarnak.

2005 óta, a nyugállományba vonuló Szabó Tibor helyét fokozatosan Bolyky Zoltán vette át a szimfonikus zenekar élén. Már az ő vezetésével nyerte meg a zenekar 2009-ben a zeneművészeti szakközépiskolák számára megrendezett Országos Zenekari Versenyt.

Az iskola vegyeskara közel 100 főt számlál, tagsága elsősorban a billentyűs- és elmélet tanszakok növendékeiből áll. A kórus jelenlegi hangzásának létrehozásásban elévülhetetlen érdeme van Ugrin Gábor tanár úrnak, aki közel négy évtizeden keresztül vezette az énekkart. Az együttes repertoárja igen széles, a tisztán vokális darabok előadásán felül rendszeresen részt vesznek oratórikus művek bemutatásában is, de szerepeltek már közösen az iskola fúvószenekarával, hangszeres- és énekes szólistákkal is.